04-03-2014
Punkt kopulacyjny w Gorzeniu oferuje krycie klaczy karym ogierem turyngijskim SANTIEGO (Saint Cloud trak. - Alaska/Glistan).

santi

Urodzony w 1998r., zbonitowany na 82 pkt., wymiary 171-192-22.
Champion ZT Sieraków 2000.


Kontakt w sprawie krycia:
Wiesław Weselski - tel. 602 242 633